Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

24
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ιωάννη Μοσχάκη - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα24/02/2023 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ιωάννη Μοσχάκη

με θέμα

''Σύγκριση μεθόδων φόρτισης διασυνδεμένων ηλεκτρικών οχημάτων σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας με μεγάλη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας''
''Plug-in Electric Vehicles charging methods comparison in Electric Power Systems with high renewable energy sources penetration''

Εξεταστική Επιτροπή
Αναπληρωτής Καθηγητής Φώτιος Κανέλλος (επιβλέπων)
Καθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης
Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης

Περίληψη

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων έχουν εκτοξευθεί παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, κυρίως ως αποτέλεσμα των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της ηλεκτροκίνησης. Δεν υπάρχουν ζητήματα με το ενεργειακό σύστημα όσο τα ποσοστά διείσδυσης των ηλεκτρικών οχημάτων διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, εάν αυτά συνεχίσουν να αυξάνονται και ο ρυθμός με τον οποίο φορτίζονται τα οχήματα δεν ελέγχεται, το ηλεκτρικό δίκτυο μπορεί να υπερφορτωθεί και να μην μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια. Ταυτόχρονα, αρχίζει να λειτουργεί ως ευέλικτο φορτίο, το οποίο θα ωφελήσει το σύστημα σε περιόδους υψηλής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αύξηση της συνολικής χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ και να εξισορροπήσει το ημερήσιο φορτίο προσομοιώνοντας τις ανάγκες φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων κατά τη διάρκεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς και την ικανότητά τους να στέλνουν ενέργεια πίσω στο δίκτυο, ενώ είναι σταθμευμένα. Ωστόσο, προκειμένου να προσδιοριστούν προσεγγιστικά οι επιπτώσεις που έχουν τα σενάρια διείσδυσης θα έχουν στο δίκτυο, οι χρονοσειρές του ημερήσιου φορτίου και της ημερήσιας παραγωγής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για το σύστημα της Κρήτης χρησιμοποιούνται. Ανάλογα με το πόσο αισιόδοξη θα είναι η προσαρμογή στην ηλεκτροδότηση, τέσσερα διαφορετικά σενάρια διείσδυσης διερευνώνται. Απλή απευθείας φόρτιση, έξυπνη φόρτιση και φόρτιση του οχήματος στο δίκτυο με δυνατότητα παροχής ενέργειας στο δίκτυο χρησιμοποιήθηκαν ως τεχνικές φόρτισης προκειμένου να συγκριθούν τα αποτελέσματα.

Abstract

Sales of electric vehicles have skyrocketed globally in recent years, mostly as a result of the environmental advantages of electrification. There are no issues with the national energy system as long as electric vehicle penetration rates are kept low. However, if these tariffs continue to rise and the rate at which vehicles are charged is not controlled, the electrical network may become overloaded and unable to meet demand for electricity. At the same time, it starts to act as a flexible load, which will benefit the system at times of high electricity demand. The goal of this diploma thesis is to increase the overall use of RES energy and even out the daily load by simulating the charging needs of electric vehicles during the day as well as their capacity to send energy back to the grid while they are parked. However, in order to approximatively determine the effects that penetration scenarios will have on the grid, time series of the daily load and the daily production of Renewable Energy Sources for the Crete system are used. According to how optimistic the electrification adaptation will be, four distinct penetration scenarios are investigated. Simple direct charging, smart charging and vehicle to grid charging with the option of delivering energy to the grid were used as the charging techniques in order to compare the outcomes.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης