Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

10
Νοε

Ομιλία του Βασίλη Ευθυμίου "Using KGs to Enrich Answers and Provide Natural Language Interfaces to Data"
Κατηγορία: Ομιλία/Διάλεξη  
Τοποθεσία
Ώρα10/11/2022 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

Abstract

In this talk, we will cover a wide variety of Knowledge Management aspects, using the latest advances in Artificial Intelligence. Those aspects include the representation of data in the form of knowledge graphs (KGs) using ontologies, the integration of data originating from disparate sources, as well as the enrichment of relational data with the use of external KGs, in order to serve more questions. A large part of the talk will be devoted to providing natural language interfaces to data, exploiting the rich semantics offered by KGs. Apart from a theoretical approach, the talk will also cover real applications of those methodologies in industrial products.

About the speaker

Vasilis Efthymiou is a postdoctoral researcher at Information Systems Laboratory of FORTH-ICS, leading a project on responsible entity resolution, and a visiting lecturer at the Computer Science Department of University of Crete, teaching advanced database topics, information systems, as well as knowledge representation and reasoning. Before joining FORTH, he was a postdoctoral researcher at the database group of IBM Research in Almaden Research Center, CA, USA, working on data management and AI, for providing natural language interfaces to data. He received his PhD from the Computer Science Department of University of Crete for research on entity resolution in the Web of Data. After his research internship at IBM T.J. Watson Research Center, NY, USA, on matching Web tables to Knowledge Graphs, he has joined forces with researchers from IBM Research, Oxford University and City University of London to co-organize the SemTab challenges: an effort to benchmark systems dealing with the tabular data to KG matching problem, so as to facilitate their comparison on the same basis and the reproducibility of the results. He has co-authored two books, more than 40 peer-reviewed papers, and co-invented four US patents. He will be the co-chair of VLDB 2023 PhD Workshop and of ESWC 2023 Posters & Demos.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης