Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

18
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Μαρκοδημητράκη Ιωάννη - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα18/10/2022 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μαρκοδημητράκη Ιωάννη

με θέμα

Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στη Διαμεσική Αφήγηση Ιστορικών Γεγονότων και την Προσωποποιημένη Παρουσίασή τους

Utilization of social media in transmedia storytelling of historical events and user personalization

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Δεληγιαννάκης Αντώνιος (επιβλέπων)
Καθηγήτρια Μανιά Αικατερίνη
Καθηγητής Πετράκης Ευριπίδης


Περίληψη

Η διαμεσική αφήγηση είναι ένας ολοένα και πιο διαδεδομένος όρος ειδικά στην εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας που διανύουμε και ορίζεται ως η διαδικασία κατά την οποία μια ιστορία εκτυλίσσεται μέσω διαφορετικών μέσων και πλατφορμών επικοινωνίας. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός πλαισίου τεχνολογιών για την προσωποποιημένη διαμεσική αφήγηση ιστοριών και την αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων, το οποίο θα εφαρμοστεί στην περιγραφόμενη διαδικτυακή πλατφόρμα διαμεσικών αφηγήσεων με τίτλο STSP, με στόχο την παρουσίαση ιστορικών γεγονότων στον ελλαδικό χώρο και την προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού. Mε την συμβολή του πλαισίου τεχνολογιών η πλατφόρμα εμπλουτίζει τις αφηγήσεις των ιστοριών και επιτυγχάνει την  συλλογή και αποθήκευση μετρικών στοιχείων από τα κοινωνικά δίκτυα(Facebook) που αφορούν την αλληλεπίδραση των χρηστών με αυτές. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να σχολιάσουν αλλά και να αξιολογήσουν με ποικίλους τρόπους τις ιστορίες, και να βρουν στην αρχική τους σελίδα αυτές που παρουσιάζουν ομοιότητα με εκείνες που έχουν αλληλεπιδράσει ήδη θετικά μέσω ενός item-based collaborative filtering αλγορίθμου.


Abstract

Τransmedia storytelling is a tool that becomes more and more popular in the digital era; it is defined as the practice of narrating stories across multiple media platforms where each part of the story contributes uniquely to the timeline. The aim of the current thesis is the design and implementation of a framework for personalized transmedia storytelling that will allow online platforms to utilize social media to increase user interaction and drive traffic to their websites, thus creating potential clients for their products/services. The platform that has been utilized for the framework’s implementation is STSP, a state-of-the-art digital platform for spatiotemporal visualization of historical events that have taken place in Crete and the promotion of services and products of local businesses in the field of tourism. With the help of the framework, the platform enriches the story narratives, stores data regarding user interactions coming from Facebook: the latter are connected to the content of the stories. Furthermore, users can comment and rate stories in the STSP native platform, as well as find recommended stories that are similar to their preferences on their home page, which are generated using an item-based collaborative filtering algorithm. 
 

Meeting ID: 938 9040 3914
Password: 221573

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης