Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

13
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Λαγογιάννη ΝΙκολάου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα13/10/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νικολάου Λαγογιάννη

με θέμα

SPARQL γλώσσα ερωτήσεων για οντολογίες OpenAPI
OpenAPI SPARQL: Querying OpenAPI Ontologies in OWL

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Ευριπίδης Πετράκης (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Σαμολαδάς 
Καθηγητής Αντώνιος Δεληγιαννάκης 


Περίληψη

Σε αυτή την εργασία, παρουσιάζουμε την OpenAPI SPARQL Language (OASL). Η OASL είναι μια γλώσσα ερωτημάτων RDF που ειδικεύεται σε οντολογίες OpenAPI. Το OpenAPI είναι ένα language agnostic format  που περιγράφει υπηρεσίες REST σε YAML ή JSON μορφή. Σε προηγούμενη εργασία, δείξαμε πως έγκυρες OpenAPI περιγραφές REST υπηρεσιών θα μπορούσαν να αντιστοιχιστούν σε οντολογίες. Ωστόσο, ερωτήματα στην οντολογία OpenAPI είναι πολύ περίπλοκα και απαιτούν από τον χρήστη να είναι εξοικειωμένοι με τις ιδιαιτερότητες της οντολογίας. Αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η OASL. Για να διατυπώσει ένα ερώτημα OASL, ένας χρήστης χρειάζεται μόνο βασική κατανόηση της SPARQL και καμία γνώση της Οντολογίας OpenAPI. Επίσης, η προτεινόμενη γλώσσα είναι πιο εύκολη στη σύνταξη από τα ισοδύναμα SPARQL ερωτήματα. Η OASL βασίζεται στη SPARQL και απλοποιεί την πολυπλοκότητα των ερωτημάτων, ακόμη και ιδιαίτερα πολύπλοκα SPARQL ερωτήματα μπορούν να εκφραστούν χρησιμοποιώντας μόνο μερικές OASL εκφράσεις.

Abstract

In this work, we present OpenAPI SPARQL Language (OASL). OASL is an RDF query language specified by OpenAPI ontologies. OpenAPI is a language-agnostic format describing REST services in YAML or JSON form. In previous work, we showed how valid OpenAPI descriptions of RESTful services could be mapped to ontologies. However, queries on the OpenAPI ontology are very complex and require that the user be familiar with the peculiarities of the ontology. This is precisely the problem OASL deals with. To formulate an OASL query, a user needs only a basic understanding of SPARQL and no knowledge of the Ontology OpenAPI definition. Also, the proposed language is easier to write from their equivalent SPARQL queries. OASL builds on top of SPARQL and simplifies query complexity, so even highly complex SPARQL queries can be expressed using only a few OASL statements.
 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης