Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Το Βραβείο George N. Saridis Best Transactions Paper 2019 στους Νικόλαο Μπεκιάρη-Λυμπέρη και Μάρκο Παπαγεωργίου

Ο Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Μπεκιάρης-Λυμπέρης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) και ο Ομότιμος Καθηγητής Μάρκος Παπαγεωργίου της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, μαζί με τον συ-συγγραφέα τους Claudio Roncoli, έλαβαν τη διάκριση “Οutstanding Research 2019” για την ερευνητική τους εργασία με τίτλο "Highway Traffic State Estimation With Mixed Connected and Conventional Vehicles" (IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 17, no. 12, pp. 3484-3497, Dec. 2016). Η διάκριση προέκυψε στο πλαίσιο των Βραβείων George N. Saridis Best Transactions Paper Awards που βραβεύουν τις καλύτερες εργασίες που έχουν δημοσιευθεί στο περιοδικό IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems στα τρία ημερολογιακά έτη πριν το έτος βράβευσης.

Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία παρουσιάζει μια μακροσκοπική προσέγγιση βάσει μοντέλου για τον υπολογισμό της συνολικής πυκνότητας και ροής οχημάτων, στην περίπτωση «μεικτής» κυκλοφορίας, δηλαδή κυκλοφορίας που αποτελείται από απλά και συνδεδεμένα οχήματα, αξιοποιώντας μόνο μετρήσεις της μέσης ταχύτητας που έχει καταγραφεί στα συνδεδεμένα οχήματα και έναν ελάχιστο αριθμό (αρκετό για να εγγυηθεί παρατηρησιμότητα) μετρήσεων συνολικής ροής από αισθητήρες σημείου. Η προσέγγιση βασίζεται στη ρεαλιστική και αποδεδειγμένη υπόθεση ότι η μέση ταχύτητα των συμβατικών οχημάτων είναι κατά προσέγγιση ίση με τη μέση ταχύτητα των συνδεδεμένων οχημάτων και συνεπώς μπορεί να εντοπιστεί μέσα από τις αναφορές των (τοπικών ή κεντρικών) συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας των συνδεδεμένων οχημάτων. Επομένως, η ολοκληρωμένη εκτίμηση κυκλοφορίας (για τυχαία επιλεγμένα σημεία του δικτύου) ενδέχεται να επιτευχθεί υπολογίζοντας την συνολική πυκνότητα των οχημάτων.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης