Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Βράβευση Δημοσίευσης Καθ. Νικόλαου Σιδηρόπουλου

2001 IEEE Signal Processing Society Best Paper Award

"Parallel factor analysis in sensor array processing"

Sidiropoulos, N.D.; Bro, R.; Giannakis, G.B.

IEEE Transactions on Signal Processing, Volume 48, Issue 8, pp. 2377-2388, Aug. 2000.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης