Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Βράβευση Δημοσίευσης Καθ. Νικόλαου Σιδηρόπουλου

2007 IEEE Signal Processing Society Best Paper Award

"On Downlink Beamforming with Greedy User Selection: Performance Analysis and a Simple New Algorithm"

G. Dimic, N.D. Sidiropoulos

IEEE Transactions on Signal Processing, Volume 53, Issue 10, pp. 3857-3868, Oct. 2005.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης