Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Βράβευση Δημοσίευσης Επικ. Καθ. Γεώργιου Καρυστινού

2003 IEEE Transactions on Neural Networks Outstanding Paper Award

"On overfitting, generalization, and randomly expanded training sets"

Karystinos, G.N.; Pados, D.A.

IEEE Transactions on Neural Networks, Volume 11, Issue 5, pp. 1050-1057, Sept. 2000.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης