Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Βράβευση Δημοσίευσης Καθ. Βασίλειου Διγαλάκη

2000 IEEE Signal Processing Society Young Author Best Paper Award

"Maximum-likelihood stochastic-transformation adaptation of hidden Markov models"

Diakoloukas, V.D.; Digalakis, V.V.

IEEE Trans. on Speech and Audio Processing, Volume 7,  Issue 2,  pp. 177-187, March 1999

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης