Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, πρόκειται να προσληφθούν για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι  (κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος/πτυχίου ΑΕΙ) καταλλήλων προσόντων για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ή/και φροντιστηριακών ασκήσεων των παρακάτω μαθημάτων.

  1. Λογισμός Πολλών Μεταβλητών
  2. Φυσική (Ηλεκτρομαγνητισμός)
  3. Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
  4. Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι
  5. Ηλεκτρονικά Ισχύος

Οι προσλήψεις θα γίνουν ανάλογα με την ιεράρχηση των αναγκών της Σχολής από τη Συνέλευση.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία της Σχολής (ece_secretary<στο>tuc.gr) έως τις 13 Φεβρουαρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν Β’ θέση στο Δημόσιο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η κατάθεση της σχετικής άδειας, εφόσον επιλεγούν, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ece_secretary<στο>tuc.gr).

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης