Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Άσκηση εκκένωσης κτιρίου ΗΜΜΥ, Τετάρτη, 7/12/2022

Με την ανακοίνωση αυτή, σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη στις 7/12/2022, το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί Άσκηση Εκκένωσης του κτιρίου ΗΜΜΥ.

Για την ομαλή και επιτυχής διεξαγωγή της άσκησης παρακαλούμε όλοι όσοι θα βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στο κτίριο να ακολουθήσουν τις οδηγίες που περιγράφονται σε σχετική ανακοίνωση του Τεχνικού Ασφαλείας του Ιδρύματος.. 

Σκοπός της άσκησης είναι η όσο το δυνατόν (με ασφάλεια) σύντομη εκκένωση του κτιρίου, όταν ακουστεί η σειρήνα συναγερμού. 

Παρακαλούμε να εντοπίστε από πριν ποιά έξοδο κινδύνου είναι πιο κοντά στο γραφείο σας, σύμφωνα με τις οδηγίες της παραπάνω σελίδας.. 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης