Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Προκήρυξη του προγράμματος Erasmus+ (ΚΑ107, σχέδιο 2020-3) της Διεθνούς κινητικότητας για σπουδές στο Rochester Institute of Technology (USA)

Στο πλαίσιο της δράσης του Προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» (International Credit Mobility), δίδεται στους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης η δυνατότητα σπουδών στο Rochester Institute of Technology-RIT (USA).

Όσοι/ες ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus-plus@isc.tuc.gr  από 8/11/2021 έως και την  30/11/2021. 

Η σχετική προκήρυξη αναρτάται στα νέα του Erasmus+
Πληροφορίες: Γραφείο Erasmus (Ε5.016), Μάρκος Ντουκάκης,  τηλ: 28210 37023, erasmus-plus@isc.tuc.gr
Γενικές πληροφορίες για τη Διεθνή Κινητικότητα:  https://www.tuc.gr/index.php?id=7012 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης