Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Θέση εργασίας - Marie Sklodowska-Curie Action Individual Fellowship (IF) at Ro Technology srl R&D department

Required profile

The Research and Development Rotechnology’s department is looking for an experienced researcher with a doctoral degree or at least four years’ full-time research experience by the time of the call deadline with the following expertise

 

•   Postdoc degree or research experience in electronic design engineering, software engineering or related.

•   Experience and high interest in DataBase, security, safety, Machine Learning, Block chain, communication protocols, embedded systems.

•   Basic knowledge in at least one programming language such as: C, C++, Java or VHDL/Verilog.

•   Results oriented and proactive.

•   Strong collaboration and team working skills

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/marie-sklodowska-curie-action-individual-fellowship-if-ro-technology-srl-rd-department

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης