Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Διάκριση στο διαγωνισμό SemEval-2016

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών κα Ελισάβετ Παλογιαννίδη κατέλαβε – με την ομάδα Tweester –την 1η θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό επεξεργασίας φυσικής γλώσσας SemEval-2016, ανάμεσα σε 19 ομάδες από όλο τον κόσμο που συμμετείχαν στο subtask με θέμα τη συναισθηματική ανάλυση των tweets (των status που γράφουν οι χρήστες στο γνωστό κοινωνικό δίκτυο Twitter (http://alt.qcri.org/semeval2016/task4) .

H ομάδα Tweester λειτούργησε υπό την καθοδήγηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Αλέξανδρου Ποταμιάνου (Σχολή ΗΜΜΥ, Ε.Μ.Π., πρώην Σχολή ΗΜΜΥ Π.Κ.) και συμμετείχαν σε αυτήν οι απόφοιτοι της Σχολής κ.κ. Αθανασία Κολοβού, Ηλίας Ιωσήφ και Νικόλαος Μαλανδράκης.

Το σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε χρησιμοποιεί state-of-the-art τεχνολογίες και στοχεύει στην συναισθηματική ανάλυση (sentiment analysis) μικρών κομματιών κειμένου που χρησιμοποιούνται από πολλούς καθημερινά για να εκφραστούν μέσω των κοινωνικών δικτύων. Για κάθε κομμάτι κειμένου (tweet) αποφασίστηκε αν το συναίσθημα που εκφέρει είναι θετικό ή αρνητικό. Πρόκειται δηλαδή για ένα πρόβλημα ταξινόμησης και προκειμένου να επιλυθεί, ακολουθήθηκε μια πληθώρα από machine learning τεχνικές. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκαν συστήματα που βασίζονται σε Νευρωνικά Δίκτυα, χρησιμοποιήθηκαν LDA έτσι ώστε να χτιστεί ένα topic modeling -based σύστημα, εξελίχθηκε ένα σύστημα το οποίο είχε συμμετάσχει σε παλαιότερους διαγωνισμούς, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ένα open source σύστημα για sentiment analysis. Όλα αυτά τα συστήματα συνδυάστηκαν με πιθανοτικό τρόπο ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τα περισσότερα από τα συστήματα τα οποία χτίστηκαν είναι cognitively motivated και προσπαθούν να προσομοιώσουν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο άνθρωπος. Βασίζονται κυρίως σε χαρακτηριστικά τα οποία έχουν να κάνουν με το συναίσθημα (affective features) καθώς και στη σημασιολογική αναπαράσταση των λέξεων.

Ο διαγωνισμός SemEval-2016 είναι ο 10ος συνεχόμενος διαγωνισμός πάνω σε διάφορα tasks που έχουν να κάνουν με την επεξεργασία φυσικής γλώσσας και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής προσελκύοντας συμμετέχοντες από όλον τον κόσμο (http://alt.qcri.org/semeval2016/) .

 

Το βραβευμένο σύστημα της ομάδας Tweester θα παρουσιαστεί στο San Diego, στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου NAACL (http://naacl.org/naacl-hlt-2016).

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης