Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Αγγελάκης: Οργάνωση διεθνούς συνεδρίου και Σχολείου προχωρημένης Φυσικής

Τον ερχόμενο Ιούνιο, με μερική  υποστήριξη από τον  Ευρωπαϊκό Οργανισμό COST, και το Κέντρο Κβαντικών Τεχνολογιών Σιγκαπούρης, θα διοργανωθεί διεθνές συνέδριο και Σχολείο προχωρημένης Φυσικής, στα Χανιά.

Το θέμα του συνεδρίου είναι  "Quantum simulations and many-body physics with light" . Οι διαλέξεις του Σχολείου απευθύνονται σε προχωρημένους  προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς  φοιτητές. Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής και της επιτροπής προγράμματος είναι ο Επίκουρος Καθηγητής, κ. Δ.. Γ. Αγγελάκης.

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν πλέον των είκοσι πέντε προσκεκλημένων ομιλητών από ιδρύματα της Ευρώπης, της Αμερικής, και της Ασίας, όπως και εκπρόσωποι από ερευνητικά εργαστήρια εταιριών με ειδίκευση στις Κβαντικές Τεχνολογίες, όπως το Quantum A.I. Lab της Google.

 Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://qlightcrete2016.org/

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης