Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Συμμετοχή φοιτητή ΗΜΜΥ στο πρόγραμμα "SUSI" για φοιτητές με ηγετικές ικανότητες

Ο φοιτητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης Γεώργιος Αγορίτσης επιλέχθηκε να συμμετέχει στο πρόγραμμα Study of the U.S. Institutes for Student Leaders from Europe του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. Για την Ελλάδα η διαδικασία επιλογής των φοιτητών που προτείνονται για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα γίνεται από το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα, ενώ η τελική επιλογή γίνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α..

Ο Γεώργιος Αγορίτσης είναι τεταρτοετής προπτυχιακός φοιτητής της Σχολής ΗΜΜΥ. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 εκπροσωπεί το Πολυτεχνείο Κρήτης στο θεσμό EU Careers Student Ambassadors του Γραφείου Επιλογής Προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSO).

Ως Υπότροφος Fulbright θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα SUSI «Επιχειρηματικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη» που διοργανώνεται από την FHI 360 και το Πανεπιστήμιο του Tennessee –Chattanooga (UTC). Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα μελετήσει την εξέλιξη, την ιστορία, τις προκλήσεις και τις επιτυχίες επιχειρήσεων των Η.Π.Α., με σκοπό να εμπλουτίσει τις γνώσεις του στις επιχειρηματικές προσεγγίσεις, ενώ θα πάρει μέρος και σε μαθήματα ανάπτυξης ηγετικών και άλλων δεξιοτήτων.


Σχετικά με το πρόγραμμα

Τα προγράμματα Study of the U.S. Institutes (SUSI) for Student Leaders είναι εντατικά ακαδημαϊκά προγράμματα μικρής διάρκειας, τα οποία έχουν ως στόχο να δώσουν την ευκαιρία σε Ευρωπαίους προπτυχιακούς φοιτητές να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και να βελτιώσουν τις ηγετικές τους ικανότητες. Κάθε πρόγραμμα αποτελείται από 20 συμμετέχοντες. Λόγω των συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την πανδημία της Covid-19, το πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε δύο μέρη. Το διαδικτυακό μέρος θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2021, ενώ ένα μικρότερο δια-ζώσης μέρος θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2022. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται έπειτα από αξιολόγηση της ακαδημαϊκής επίδοσης, της προοπτικής για επαγγελματική ανάπτυξη, τη συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις, στα κοινά της εκάστοτε κοινότητας και σε άλλες δραστηριότητες, καθώς και της προσωπικότητας και δυνατότητας του υποψηφίου να λειτουργήσει ως πολιτιστικός πρεσβευτής της Ελλάδας.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης