Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Ο Καθηγητής Μίνως Γαροφαλάκης παρέδωσε την Κεντρική Ομιλία στο 4th International Conference on Process Mining (ICPM 2022)

Ο Μίνως Γαροφαλάκης, Καθηγητής στη Σχολή ΗΜΜΥ, παρέδωσε την κεντρική ομιλία στο 4th International Conference on Process Mining (ICPM 2022) τον Οκτώβριο του 2022 που πραγματοποιήθηκε στο Bozen-Bolzano (Ιταλία).

Ο Μίνως Γαροφαλάκης, Καθηγητής στη Σχολή ΗΜΜΥ, παρέδωσε την κεντρική ομιλία στο 4th International Conference on Process Mining (ICPM 2022) τον Οκτώβριο του 2022 που πραγματοποιήθηκε στο Bozen-Bolzano (Ιταλία).

Ο τίτλος της ομιλίας ήταν “Complex-Event Mining over Centralized and Distributed Data Streams”

Περίληψη ομιλίας: Ογκώδεις, συνεχείς ροές δεδομένων προκύπτουν φυσικά σε αναδυόμενα σενάρια παρακολούθησης συμβάντων μεγάλης κλίμακας (όπως η δυνατότητα παρατηρητικότητας για πολύπλοκα κατανεμημένα συστήματα ή παρακολούθηση λειτουργιών δικτύου σε μεγάλους ISPs), όπου οι πληροφορίες χρήσης από πολλές συσκευές πρέπει να συλλέγονται και να αναλύονται συνεχώς για ενδιαφέρουσες τάσεις και αντίδραση σε πραγματικό χρόνο σε διαφορετικές συνθήκες (π.χ. ανωμαλίες, hotspots ή επιθέσεις DDoS). Τέτοιες εφαρμογές εγείρουν σημαντικά ζητήματα απόδοσης μνήμης, χρόνου και επικοινωνίας, καθιστώντας κρίσιμη την προσεκτική βελτιστοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων πόρων υπολογισμού και επικοινωνίας. Σε αυτή την ομιλία, θα δώσουμε μια επισκόπηση των μοντέλων κεντρικών και κατανεμημένων ροών δεδομένων και μερικά από τα βασικά αλγοριθμικά εργαλεία στον χώρο της εξόρυξης σύνθετων συμβάντων από ροές δεδομένων, μαζί με σχετικές εφαρμογές και κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα.

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης