Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Ο Καθηγητής Γεώργιος Χαλκιαδάκης θα υπηρετήσει ως Πρόεδρος Θεματικής Περιοχής (Area Chair) του υψηλού κύρους διεθνούς συνεδρίου ECAI-2024

Ο Καθηγητής Γεώργιος Χαλκιαδάκης θα υπηρετήσει ως Πρόεδρος Θεματικής Περιοχής (Area Chair) στην Επιτροπή Κρίσης Εργασιών του 27ου European Conference on Artificial Intelligence (ECAI-2024)

To ECAI θεωρείται παραδοσιακά το σημαντικότερο συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη και διοργανώνεται πάντα με την υποστήριξη της European Association for Artificial Intelligence (EurAI), που είναι η ομοσπονδία των ανά ευρωπαϊκή χώρα εθνικών επιστημονικών ενώσεων Τεχνητής Νοημοσύνης (στην Ελλάδα, η αντίστοιχη ένωση είναι η “Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης-EETN”). Στο γνωστό σύστημα αξιολόγησης συνεδρίων CORE, το ECAI εμφανίζεται ως ένα συνέδριο κατηγορίας “A”.

Ο πλήρης κατάλογος των προέδρων θεματικών περιοχών είναι προσβάσιμος στη διεύθυνση https://www.ecai2024.eu/committees/area-chairs 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης