Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

O Αναπληρωτή Καθηγητής Άγγελος Μπλέτσας πρoσκεκλημένος ομιλητής στο συνέδριο IEEE RFID 2018

Ο Αναπλ. Καθηγητής της Σχολής ΗΜΜΥ Άγγελος Μπλέτσας έχει προσκληθεί στα πλαίσια του συνεδρίου ΙΕΕΕ RFID 2018 (10-12 Απριλίου 2018), για να δώσει ομιλία με τίτλο ''Batteryless, Ambiently-Powered Internet of Things That Think: An Asynchronous Message Passing Approach'', στην ενότητα Invited Speakers - Hot Topics in RFID. Η ενότητα αυτή αποτελείται μόνο από προσκεκλημένους ομιλητές, και φέτος περιλαμβάνει ερευνητές από το MIT και την Boeing (HRL).

Το συνέδριο IEEE RFID 2018 διεξάγεται παράλληλα με την διεθνή έκθεση RFID στο Orlando, Florida και αποτελεί ένα από τα δύο κύρια ετήσια συνέδρια της IEEE σε τεχνολογίες Radio Frequency Identification (RFID).

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης