Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

IEEE WCNEE 2021 Best Paper Award στην Σχολή ΗΜΜΥ

Βασίλης Παπαγεωργίου

Θάνος Νηχωρίτης

Πάνος Βασιλακόπουλος

Γιώργος Βουγιούκας

Καθηγητής Άγγελος Μπλέτσας

Ομάδα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, αποτελούμενη από:

  • τους προπτυχιακούς φοιτητές Βασίλη Παπαγεωργίου, Θάνο Νηχωρίτη, Πάνο Βασιλακόπουλο,
  • τον μεταδιδάκτορα ερευνητή Γεώργιο Βουγιούκα και
  • τον Καθηγητή  Άγγελο Μπλέτσα,

έλαβε το βραβείο καλύτερης εργασίας ("IEEE WCNEE 2021 Best Paper Award") στη διοργάνωση “5th IEEE International Workshop on Wireless Communications and Networking in Extreme Environments (WCNEE) 2021”, που πραγματοποιήθηκε στις 16.07.2021, στο πλαίσιο του συνεδρίου “IEEE International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS) 2021”.

Η εργασία

V. Papageorgiou, A. Nichoritis, P. Vasilakopoulos, G. Vougioukas and A. Bletsas, "Towards Ambiently Powered Inference on Wireless Sensor Networks: Asynchrony is the Key!", 5th IEEE International Workshop on Wireless Communications and Networking in Extreme Environments (WCNEE), July 2021,

αφορά τη σχεδίαση και υλοποίηση ασύρματου δικτύου αισθητήρων χωρίς μπαταρία, το οποίο λειτουργεί ως ένας κατανεμημένος υπολογιστής που συλλέγει και επεξεργάζεται το ίδιο τα δεδομένα, με ενέργεια αποκλειστικά από το περιβάλλον. Περιλαμβάνει τόσο θεωρητική ανάλυση, όσο και πρακτική υλοποίηση σε πραγματικό δίκτυο, και αποτελεί ένα πρώτο βήμα/proof-of-concept. Υλοποιήθηκαν αλγόριθμοι κατανεμημένης αντιστροφής πίνακα και κατανεμημένης ομοφωνίας (consensus), όπου ο κάθε κόμβος του δικτύου αποτελούταν από μικροεπεξεργαστή 32-bit, εφοδιασμένου με ενσωματωμένο ραδιόφωνο. Η τροφοδοσία του κάθε κόμβου του δικτύου έγινε αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια, χρησιμοποιώντας πρότυπα κυκλώματα.

Η βασική ιδέα είναι να μετατραπεί η απώλεια μηνυμάτων (π.χ. λόγω μη επαρκούς ενέργειας) και η διακοπτόμενη λειτουργία ενός δικτύου τροφοδοτούμενου με ενέργεια από το περιβάλλον, σε ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό που επιταχύνει τη σύγκλιση των αλγορίθμων επεξεργασίας. Το κίνητρο της εργασίας είναι η απαλλαγή από τα ενεργοβόρα εργοστάσια εξυπηρετητών (server farms) που απαιτούνται στο σημερινό (ή μελλοντικό) cloud/edge/fog computing, τα οποία μολύνουν το περιβάλλον.

Δόθηκαν συνολικά δύο (2) βραβεία και το 2ο βραβείο (Βest Paper Αward Runner-up) δόθηκε στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης (La Sapienza).

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης