Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Έπαινος σε απόφοιτο της Σχολής ΗΜΜΥ στο πλαίσιο του ετήσιου Βραβείου Καλύτερου Νέου Στατιστικού

Στo πλαίσιo του ετήσιου Βραβείου Καλύτερου Νέου Στατιστικού στο 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής με τίτλο "Η Επιστήμη των Δεδομένων στην Πληροφορική και τη Βιοϊατρική", που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (ΕΣΙ) στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Λαμία,  4-6 Μαΐου 2018), ο κ. Νικόλαος Μπαρούτης, απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών το 2017, έλαβε Έπαινο για την εργασία:

Adaptive Neurofuzzy Inference Systems, Artificial Neural Network and Machine Learning Algorithms applied on Diagnosis of Coronary Heart Disease”.

Η εργασία  ήταν αποτέλεσμα της διπλωματικής εργασίας του κ. Νικόλαου Μπαρούτη, υπό την επίβλεψη των καθ. Μιχαήλ Ζερβάκη και Δρ. Ελευθερίας Σεργάκη.

Η εργασία αυτή δείχνει πώς μπορεί να γίνει επιτυχής διάγνωση και κατηγοριοποίηση της στεφανιαίας νόσου στις τέσσερις κλάσεις (όπως ορίζονται ιατρικά) από τις τιμές συνηθισμένων βιοχημικών εξετάσεων και δεδομένων από το ιστορικό του ασθενούς μέσω αλγόριθμων τεχνητής νοημοσύνης. Το συνέδριο δίνει ένα βραβείο και τρεις Επαίνους Καλύτερου Νέου Στατιστικού.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης