Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Δύο καθηγητές της Σχολής ΗΜΜΥ στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων της Πληροφορικής στην Ελλάδα

Η 7η έκδοση [2021] της λίστας με τους Κορυφαίους Επιστήμονες της Επιστήμης της Πληροφορικής παρουσιάστηκε από τo portal Guide2Research. Η κατάταξη βασίζεται στους δείκτες, h-index, παραπομπές και αριθμό εγγράφων DBLP που έχουν συγκεντρωθεί έως τις 10 Μαΐου 2021.

Η λίστα που αφορά τους κορυφαίους επιστήμονες που συνδέονται με την Ελλάδα, περιλαμβάνει 57 επιστήμονες με h-index >=40 και 3 από αυτούς να συμπεριλαμβάνονται στην παγκόσμια κατάταξη. 

Η Σχολή ΗΜΜΥ εκπροσωπείται με τον Καθηγητή Μίνωα Γαροφαλάκη και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Σωτήρη Ιωαννίδη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

  • Το συνολικό άθροισμα των τιμών του H-index για κορυφαίους επιστήμονες στην Ελλάδα είναι 2840 με μέση τιμή του να είναι 49,82.
  • Το συνολικό άθροισμα για τις εκδόσεις DBPL για κορυφαίους επιστήμονες στην Ελλάδα είναι 11840 με μέση τιμή να είναι 207,72.
  • Η βιβλιογραφία της επιστήμης υπολογιστών DBLP παρέχει ανοιχτές βιβλιογραφικές πληροφορίες για μεγάλα επιστημονικά περιοδικά και εργασίες. Αρχικά δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Τρίερ το 1993, η DBLP λειτουργεί και αναπτύσσεται περαιτέρω από το Schloss Dagstuhl.
  • H χώρα που σχετίζεται με έναν μελετητή βασίζεται στο συνδεδεμένο ερευνητικό ίδρυμά του σύμφωνα με το Google Scholar και όχι στην πραγματική ιθαγένειά του.

Περισσότερες πληροφορίες

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης