Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Διάκριση δημοσίευσης στο επιστημονικό περιοδικό ΙΕΕΕ Transactions on Power Electronics

Η δημοσίευση των Επικ. Καθ. Ευτύχη Κουτρούλη (Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης) και Καθ. Frede Blaabjerg (Dept. of Energy Technology, Aalborg University, Denmark) “Design Optimization of Transformerless Grid-Connected PV Inverters Including Reliability, IEEE Transactions on Power Electronics, vol.28, no.1, pp.325-335, Jan. 2013”, έλαβε το δεύτερο βραβείο καλύτερης εργασίας μεταξύ των 521 εργασιών που δημοσιεύθηκαν το 2013 στο υψηλού κύρους επιστημονικό περιοδικό IEEE Transactions on Power Electronics.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης