Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Διάκριση δημοσίευσης

Η δημοσίευση των E. Kampianakis, J. Kimionis, K. Tountas, C. Konstantopoulos, E. Koutroulis and A. Bletsas, "Backscatter Sensor Network for Extended Ranges and Low Cost with Frequency Modulators: Application on Wireless Humidity Sensing", IEEE Sensors 2013 Conference, Nov. 2013, Baltimore, USA επιλέχθηκε ως μια από τις καλλίτερες εργασίες και προσκλήθηκε για υποβολή στο IEEE Sensors Journal

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης