Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Βράβευση Δημοσίευσης Καθ. Σταύρου Χριστοδουλάκη

Best Paper Award, World Summit on the Knowledge Society, Track of Culture and Tourism

"Spatial Information Retrieval from Images using Ontologies and Semantic Maps"

Stavros Christodoulakis, Michail Foukarakis, and Lemonia Ragia

World Summit on the Knowledge Society. 24-28 Sep. 2008

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης