Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Βράβευση Δημοσίευσης Επικ. Καθ. Αντώνη Δεληγιαννάκη

2009 IEEE International Conference on Data Engineering, Best Student Paper Award

"Double Index Nested-loop Reactive Join for Result Rate Optimization"

Michaela A. Bornea, Vasilis Vassalos, Yannis Kotidis, Antonios Deligiannakis

IEEE International Conference on Data Engineering, March 29 - April 4, 2009

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης