Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Βράβευση Δημοσίευσης Επικ. Καθ. Άγγελου Μπλέτσα

2008 IEEE Marconi Prize Paper Award in Wireless Communications

"Cooperative Communications with Outage-Optimal Opportunistic Relaying"

Aggelos Bletsas, Hyundong Shin, Moe Z. Win

IEEE Transactions on Wireless Communications, Volume 6, Issue 9, pp. 3450–3460, Sept 2007.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης