Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Βράβευση Δημοσίευσης Αν. Καθ. Αλέξανδρου Ποταμιάνου

2005 IEEE Signal Processing Society Best Paper Award

"Creating conversational interfaces for children"

Narayanan, S.; Potamianos, A.

IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, Volume 10,  Issue 2,  pp. 65-78, Feb. 2002.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης