Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Βράβευση Δημοσίευσης

Best paper award,

10th IEEE Symposium on Embedded Systems For Real-Time Multimedia (ESTIMedia 2012),

“Novel Low-power Embedded Object Recognition System working at multiframes per second”,

Αντώνης Νικητάκης, Σάββας Παπαϊωάνου και Ιωάννης Παπαευσταθίου

IEEE Symposium on Embedded Systems For Real-Time Multimedia (ESTIMedia 2012), Oct 11-12, 2012, Tampere, Finland

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης