Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Βραβείο καλύτερης εργασίας

Βραβείο καλύτερης εργασίας στο συνέδριο ROBOTICA 2013 για το άρθρο: "Complete Analytical Inverse Kinematics for NAO", Nikos Kofinas, Emmanouil Orfanoudakis, and Michail G. Lagoudakis, Proceedings of the 13th International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions (ROBOTICA), Lisbon, Portugal, April 2013

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης