Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Βραβείο Δημοσίευσης για Καθηγητές Α. Δόλλα, Ι. Παπαευσταθίου, Δ. Πνευματικάτο

Οι καθηγητές της Σχολής Α. Δόλλας, Ι. Παπαευσταθίου και Δ. Πνευματικάτος τιμήθηκαν με το HiPEAC Paper Awards για την δημοσίευση τους στο FCCM 2017: An Architecture for the Acceleration of a Hybrid Leaky Integrate and Fire SNN on the Convey HC-2ex FPGA-Based Processor. Emmanouil Kousanakis, Apostolos Dollas, Euripides Sotiriades, Ioannis Papaefstathiou, Dionisios N. Pnevmatikatos, Athanasia Papoutsi, Panagiotis C. Petrantonakis, Panayiota Poirazi, Spyridon Chavlis, George Kastellakis, FCCM 2017.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης