Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Σεμινάριο στο πλαίσιο Erasmus+ Staff Mobility for Teachning

Από 6 έως 10 Ιουνίου 2022 θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο Antennas & their applications, με διοργανωτή τη Σχολή ΗΜΜΥ, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Staff Mobility for Teaching.

Διδάσκων ο Dr.-Ing. Hristomir Yordanov, Vice-Dean of Research, Faculty of German Engineering and Economics Education, Technical University Sofia

Πρόκειται για ένα σεμινάριο 10 ωρών (2 ώρες καθημερινά), για την παρακολούθηση του οποίου απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και η επιτυχής παρακολούθηση του οποίου θα πιστοποιηθεί με την έκδοση βεβαίωσης συμμετοχής.

Περιεχόμενο:

Application-oriented seminar offered to all cycles (1st, 2nd, 3rd) - basic knowledge of electrodynamics & antennas and good command of English language:

Basic principles of radiation and reception of electromagnetic waves. Antenna parameters: gain, directivity, radiation pattern · Antennas for mobile devices, omni-directional antennas · Antennas for base stations, high gain antennas · Wave propagation and signal distortion models in different environments · High data rate antenna systems: MIMO antennas, Beam steering antennas · Modelling antennas: time domain vs frequency domain solutions

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ erasmus<στο>isc.tuc.gr 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης