Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση της Σχολής HMMY

Επισυνάπτεται προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση της Σχολής ΗΜΜΥ.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης