Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Πρωτοετείς φοιτητές 2023: Υποβολή δικαιολογητικών και ολοκλήρωση εγγραφής

Το επόμενο βήμα για την ολοκλήρωση της εγγραφής είναι η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Γραμματεία της Σχολής σας αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος https://register.tuc.gr. Στο αρχείο "Οδηγίες για την εγγραφή στο Πολυτεχνείο Κρήτης" θα βρείτε την αναλυτική περιγραφή των βημάτων και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Αποφύγετε τη χρήση του Safari browser για την υποβολή, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι εμφανίζει δυσλειτουργίες.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 έως και Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης