Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διδασκόντων με το ΠΔ 407/80

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης πρόκειται να προσληφθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, διδάσκοντες σύμφωνα με το ΠΔ 407/80.Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία του Τμήματος έως 10 Σεπτεμβρίου 2009.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Συνημμένο αρχείο

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης