Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διδασκόντων με το ΠΔ 407/80

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης πρόκειται να προσληφθούν για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009, διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 16 Φεβρουαρίου 2009.

Σημειώνεται ότι θα αξιολογηθούν και οι αιτήσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί στο Τμήμα κατά την έναρξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 785/4-7-08).

Συνημμένο αρχείο

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης