Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Προκήρυξη πρόσληψης Εντεταλμένων Διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024

Η Κοσμητεία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην 4η/05-02-2024 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη δύο (2) Εντεταλμένων Διδασκόντων στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσική» για διδακτικό έργο που αφορά στη διεξαγωγή εργαστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος «Φυσική (Ηλεκτρομαγνητισμός)» το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, κατόπιν της υπ’ αριθ. Φ11/94791/Ζ2/30-08-2023 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.4957/2022.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 15/02/2024.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης