Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Προκήρυξη για σπουδές και πρακτική άσκηση στην Αρμενία, Νέα Ζηλανδία, Ινδία και Η.Π.Α για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προκήρυξη για σπουδές και πρακτική άσκηση στην Αρμενία, Νέα Ζηλανδία, Ινδία και Η.Π.Α για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Οι φοιτητές/τριες του Πολυτεχνείου Κρήτης που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus για το ακαδημαϊκό έτος 2022-3,  μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr έως και την 11/11/2022, με τις διαδικασίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται στη σχετική προκήρυξη.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Erasmus.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης