Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Πλήρωση θέσης ΔΕΠ - "Προγραμματιστικά Συστήματα, Περιβάλλοντα και Εφαρμογές (Γραφική ή Γλώσσες Προγραμματισμού ή Τεχνολογίες Συστημάτων)" -

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (άρθρο 34, παρ. 4), στο επισυναπτόμενο αρχείο περιέχονται οι σχετικές πράξεις πλήρωσης μίας θέσης ΔΕΠ στον Τομέα Πληροφορικής, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο "Προγραμματιστικά Συστήματα, Περιβάλλοντα και Εφαρμογές (Γραφική ή Γλώσσες Προγραμματισμού ή Τεχνολογίες Συστημάτων)".

Συνημμένο αρχείο

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης