Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Παρακολούθηση μαθήματος ΕΝΕ 401 για απόφοιτους ΗΜΜΥ

Μετά από απόφαση της 2ης/27-9-2017 Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ, ανακοινώνεται ότι οι απόφοιτοι οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν Ισοτιμία/Αντιστοιχία του διπλώματός τους με δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα ΕΝΕ 401 (Ανάλυση Εγκαταστάσεων και Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας), μόνο εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα ΕΝΕ 301 (Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας) ή το εργαστηριακό μέρος αυτού.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης