Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Open Rank Tenured/Tenure-Track Position in Electrical and Computer Engineering School of ECE, Technical University of Crete, Greece

The School of Electrical and Computer Engineering of the Technical University of Crete, Greece, invites applications for tenured/tenure-track positions at the assistant and associate professor levels. Candidates are being sought in all areas of electrical engineering, computer engineering, and computer science. Successful candidates will be expected to teach in Greek at the undergraduate and graduate levels, attract research funding from the private or public sector, advise graduate students, and participate in academic and administrative actions of the School.

Applicants must have a Ph.D. degree in electrical engineering, computer engineering, computer science, or a closely related field. Interested applicants should send a curriculum vitae and a list of three references to Prof. Athanasios Liavas, Dean of the School of ECE, by email (address: liavas<στο>telecom.tuc.gr, subject: Application for faculty position) until Feb. 4, 2021.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης