Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Νέο έργο βασικής έρευνας σε Τεχνητή Νοημοσύνη με τίτλο «DEEP-REBAYES» στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Στις 14 Νοεμβρίου 2023 ξεκίνησε, με Κύριο Ερευνητή τον Καθηγητή της Σχολής ΗΜΜΥ κ. Γεώργιο Χαλκιαδάκη, το έργο βασικής έρευνας «DEEP-REBAYES / Αναθεώρηση των Εννοιών Στρατηγικής Ισορροπίας: Βασισμένη σε Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα για Γράφους, Ευσταθής κατά Βayes Στρατηγική Λήψη Αποφάσεων υπό Αβεβαιότητα σε Ετερογενή Πολυπρακτορικά Περιβάλλοντα».

Το DEEP-REBAYES οραματίζεται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις έννοιες στρατηγικής ισορροπίας και να ανοίξει τον δρόμο προς την ανακάλυψη νέων, ουσιαστικών, και πρακτικών εννοιών ορθολογισμού, ώστε να γίνει υπολογιστικά εφικτή η χρήση αποτελεσματικής στρατηγικής σκέψης σε αβέβαια πολυπρακτορικά περιβάλλοντα. Για τον σκοπό αυτό, θα αναπτυχθούν καινοτόμοι αλγόριθμοι που θα αλληλοδιαπλέκουν Μηχανική Μάθηση με Θεωρία Παιγνίων.

H έρευνα αυτή μπορεί να βρει εφαρμογή σε διάφορους τομείς τεράστιας οικονομικής και κοινωνικής σημασίας (όπως το χρηματιστήριο και τα χρηματοοικονομικά, οι αγορές ενέργειας, ή οι δημοπρασίες) και πρακτικά σε οποιοδήποτε πολυπρακτορικό περιβάλλον απαιτεί τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων υπό αβεβαιότητα.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης του ΕΛΙΔΕΚ «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU (Αριθμός Έργου ΕΛΙΔΕΚ: 15430).

Η πρόταση επιλέχθηκε προς χρηματοδότηση μετά από μια ανταγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης, κατά την οποία μόλις 21 προτάσεις σε σύνολο 136 επιλέχθηκαν προς χρηματοδότηση (ποσοστό αποδοχής 15.5%).

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες στο σχετικό ιστότοπο https://www.intelligence.tuc.gr/deep-rebayes/ .

Αυτό είναι το τρίτο έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ και του οποίου ο Κύριος Ερευνητής είναι Καθηγητής της Σχολής ΗΜΜΥ. Τα δύο προηγούμενα έργα εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ και ξεκίνησαν το 2020 και το 2022 και είχαν Κύριους Ερευνητές τον Καθηγητή Άγγελο Μπλέτσα και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαο Μπεκιάρη-Λυμπέρη, αντίστοιχα.
 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης