Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Μετονομασία Σχολής ΗΜΜΥ - Σημαντική Ανακοίνωση για ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ


ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

73100 - Πολυτεχνειούπολη - Χανιά Κρήτης

Πληροφορίες: secretary@ece.tuc.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται να λάβουν ισοτιμία και αντιστοιχία του διπλώματός τους με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, θα πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς  τα μαθήματα

(ΕΝΕ 301) Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (εαρινό εξάμηνο)

(ΕΝΕ 401) Παραγωγή και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας (χειμερινό εξάμηνο)

Η Σχολή θα δεχθεί αιτήσεις εγγραφής στα δύο παραπάνω μαθήματα, που θα δοθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, τις οποίες θα ικανοποιήσει στο μέτρο του δυνατού. Επειδή η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων απαιτεί υποχρεωτική και επιτυχή ολοκλήρωση εργαστηριακών ασκήσεων, για τη διεξαγωγή των οποίων είναι απαραίτητος προγραμματισμός, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στην Σχολή ΑΙΤΗΣΗ (Αίτηση Δ) με την οποία θα δηλώνουν ότι θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα (και τα υποχρεωτικά εργαστήρια) για τα οποία κάνουν αίτηση. Οι αιτήσεις (με ένδειξη για ποιο μάθημα/ποια μαθήματα ενδιαφέρεται κάθε απόφοιτος να παρακολουθήσει)  πρέπει να κατατεθούν στην Γραμματεία έως 31 Αυγούστου 2016 (είτε ταχυδρομικώς σε έντυπη μορφή, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secretary@ece.tuc.gr). Λόγω του τεράστιου φόρτου εργασίας στην Σχολή, θα εξεταστούν με σειρά προτεραιότητας μόνο αιτήσεις αποφοίτων που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Σημειώνεται ότι ανάλογη δυνατότητα θα δοθεί και σε επόμενα ακαδημαϊκά έτη.

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης