Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Μετονομασία Σχολής ΗΜΜΥ - Έκδοση Βεβαιώσεων Αντιστοιχίας/Ισοτιμίας

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

73100 - Πολυτεχνειούπολη - Χανιά Κρήτης

Πληροφορίες: secretary<στο>ece.tuc.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι η διεκπεραίωση των Αιτήσεων λήψης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από απόφοιτους που έχουν ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα (ΕΝΕ 301) Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας και (ΕΝΕ 401) Παραγωγή και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας και η έκδοση των Βεβαιώσεων Αντιστοιχίας και Ισοτιμίας θα γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε δεύτερου μήνα, με έναρξη το πρώτο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου 2016.

Οι Βεβαιώσεις θα παραλαμβάνονται προσωπικά από τους αιτούντες (ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους) από τη Γραμματεία της Σχολής, ή θα αποστέλλονται με εταιρεία courier, με χρέωση παραλήπτη, στην ταχυδρομική διεύθυνση που θα αναγράφεται στις αιτήσεις.

 

 Από τη Γραμματεία ΗΜΜΥ

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης