Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 – Κατάθεση δικαιολογητικών

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 καλούνται να καταθέσουν από 22/11/2023 μέχρι και 29/11/2023 αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας της Σχολής ΗΜΜΥ (ece_secretary<στο>tuc.gr) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής
  2. Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με βάση τα οποία πραγματοποιείται η μετεγγραφή και τα οποία έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής (έγγραφα σε μορφή PDF)
  3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων ή διαβατηρίου (έγγραφο σε μορφή PDF)
  4. Φωτογραφία (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή) (τύπος αρχείου jpg ή jpeg, μέγεθος αρχείου έως 2MB)
  5. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου (έγγραφο σε μορφή PDF)
  6. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) [απλή εκτύπωση από την ιστοσελίδα www.amka.gr] (έγγραφο σε μορφή PDF)
  7. Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο/η τμήμα / σχολή, μόνο σε περίπτωση που έχετε ήδη διαγραφεί και διαθέτετε τη βεβαίωση διαγραφής (έγγραφο σε μορφή PDF)

Τα δικαιολογητικά για ηλεκτρονική υποβολή πρέπει να είναι πλήρη και ευανάγνωστα σε μορφή pdf (φωτογραφίες εγγράφων δεν γίνεται δεκτές).

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης