Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Ημέρες Καριέρας 2022-2023 στη Σχολή ΗΜΜΥ

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, με στόχο τη διασύνδεση του προγράμματος σπουδών με την αγορά εργασίας, την ενδυνάμωση των σχέσεων της Σχολής με την ελληνική βιομηχανία, και τη διεύρυνση των επαγγελματικών προοπτικών των φοιτητ(ρι)ών της, καθιέρωσε από το φετινό ακαδημαϊκό έτος τη διοργάνωση επισκέψεων εταιρειών στην Πολυτεχνειούπολη, σε ώρες που δεν υπήρχαν πολλά μαθήματα ή εργαστήρια ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή του φοιτητικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, τους τελευταίους μήνες επισκέφθηκαν τη Σχολή ΗΜΜΥ στελέχη των εξής εταιρειών.

 

25/11/2022, Deloitte

Riccardo Russo, Consulting Partner, Deloitte Ιταλίας

Ειρήνη Παπαγιαννίδου, Junior Human Resources Consultant, Deloitte Alexander Competence Center, Θεσσαλονίκη

Δέσποινα Γεωργακάκη, Senior HR and Talent Consultant, Deloitte Alexander Competence Center, Θεσσαλονίκη

https://www2.deloitte.com/gr/en.html

Η Deloitte Ελλάδος, μέλος του παγκόσμιου δικτύου της Deloitte Touche Tohmatsu, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1975. Διαθέτει γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Πάτρα, και απασχολεί περισσότερους από 2.200 επαγγελματίες. Έχοντας διανύσει μία επιτυχημένη και δυναμική 47ετή πορεία, διαθέτει σημαντική εμπειρία και γνώση σε ελεγκτικές, συμβουλευτικές, χρηματοοικονομικές, φορολογικές και νομικές υπηρεσίες, καθώς και σε υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου. Το επιχειρηματικό μοντέλο της Deloitte βασίζεται στη στενή συνεργασία και στην από κοινού διαχείριση έργων από τις διαφορετικές ομάδες των επαγγελματιών της, αξιοποιώντας, κάθε φορά, τις κατάλληλες δεξιότητες των ανθρώπων της, αλλά και τις καινοτόμες ιδέες που προκύπτουν μέσα από τις συνεργασίες.

 

2/12/2022, Renesas Design Greece, Renesas Electronics Corporation

Αναστάσιος Κοκκίνης, Director Software Development Connectivity Group

Αριστοτέλης Ιορδανίδης, Senior Principal Software Engineer

https://www.renesas.com/

Η Renesas Design Greece είναι μέλος της πολυεθνικής εταιρείας Renesas Electronics Corporation με έδρα το Τόκιο, εστιασμένη στην ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνιών (υλικό και λογισμικό) σε DECT, Wifi, και Bluetooth Low Energy. Τα τελευταία χρόνια η Renesas Electronics στην Ελλάδα έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στους τομείς της υποστήριξης διαδικασιών ανάπτυξης λογισμικού, ΙΤ, ανάπτυξης γραφικών εργαλείων υποστήριξης συσκευών, στις εφαρμογές οικονομικών και ποιοτικού ελέγχου. Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι η διαρκής καινοτομία υλοποιώντας έξυπνες λύσεις, σε μικροελεγκτές, με εύχρηστο λογισμικό και εργαλεία ανάπτυξης με απώτερο σκοπό την διευκόλυνση του ανθρώπου σε ένα πιο ασφαλή, πράσινο, και έξυπνο κόσμο.

 

31/3/2023, Raycap

Ανδρέας Κολοτούρος, Director Human Resources

https://www.raycap.com/

Η Raycap ιδρύθηκε το 1987 και είναι μία ελληνικής ιδιοκτησίας βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, κορυφαία στο χώρο της προστασίας από κεραυνικά ρεύματα και κρουστικές υπερτάσεις. Τα προϊόντα που αναπτύσσει η Raycap υποστηρίζουν ένα μεγάλο πλήθος εφαρμογών στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των φωτοβολταϊκών, της αιολικής ενέργειας, της βιομηχανίας, της ηλεκτροκίνησης, της άμυνας, και των μεταφορών. Η εταιρεία αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις οι οποίες διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία κρίσιμου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, χωρίς να απαιτούν έλεγχο ή συντήρηση. Η Raycap κατέχει επιπλέον ηγετική θέση τόσο στο χώρο του τηλεπικοινωνιακού παθητικού εξοπλισμού, για δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, όσο και στο χώρο του εξοπλισμού διασύνδεσης και προστασίας καλωδίων μέσης τάσης. Η εταιρεία αναπτύσσεται συνεχώς και με μεγάλο ρυθμό, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχει επτά (7) εργοστάσια σε Αμερική και Ευρώπη και να απασχολεί πάνω από 2.000 υπαλλήλους. Το κυριότερο κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας είναι στη Δράμα.

 

2/6/2023, Netcompany-Intrasoft

Μαρία Κασωτάκη, Group Talent Acquisition Senior Manager

Άγγελος Αργυρόπουλος, Applications Development Director, Technology

Ιωάννης Μαριός, Lead Software Engineer

Λίνα Βραντζά, Talent Acquisition & Performance Specialist

https://www.netcompany-intrasoft.com/

Η Netcompany-Intrasoft είναι μία κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στον τομέα των υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις, προϊόντα, και υπηρεσίες πληροφορικής υψηλής ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς σε εθνικό επίπεδο, χρηματοοικονομικά ιδρύματα, τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

 

Στις επισκέψεις αυτές, που διεξήχθησαν στο Κτίριο Επιστημών του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι εταιρείες παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους και τις ανάγκες τους, αλλά είχαν και την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα στελέχη (φοιτήτριες, φοιτητές, προσωπικό) της Σχολής ΗΜΜΥ. Η κάθε επίσκεψη διήρκεσε μία πλήρη ημέρα εργασίας και περιελάμβανε ομιλίες, ακολουθούμενες από προσωπικές συνεντεύξεις με φοιτήτριες και φοιτητές της Σχολής, ώστε να διερευνηθεί πιθανή μελλοντική συνεργασία τους με τις εταιρείες. Οι ομιλίες εστίασαν στη γνωριμία με τις εταιρείες, την παρουσίαση του χώρου και του αντικειμένου εργασίας σε αυτές, τις εταιρικές δραστηριότητες που είναι σχετικές με τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Σχολής ΗΜΜΥ, τις ανοικτές θέσεις εργασίας, ακόμη και σε συμβουλές για προετοιμασία βιογραφικού και εύρεση εργασίας. Μέσω των ομιλιών και των συζητήσεων, ανταλλάχθηκαν απόψεις και ιδέες στις σύγχρονες τεχνολογίες, ενισχύθηκε η επαφή της ακαδημαϊκής κοινότητας της Σχολής ΗΜΜΥ με τις διευθύνσεις ανθρώπινου δυναμικού των εταιρειών και διερευνήθηκαν πιθανά θέματα συνεργασίας στην καινοτομία ή στο πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στη Σχολή ΗΜΜΥ.

 

Η πολύ μεγάλη συμμετοχή των φοιτητ(ρι)ών κατέδειξε το μεγάλο ενδιαφέρον τους για τέτοιες δράσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των προσωπικών συνεντεύξεων ξεπέρασαν τις είκοσι (20) σε μία επίσκεψη. Οι εταιρείες επιβεβαίωσαν το υψηλό επίπεδο σπουδών της Σχολής ΗΜΜΥ και το αξιόλογο υπόβαθρο των φοιτητ(ρι)ών, ειδικά λόγω της συμπερίληψης πολλών εργασιών (projects) στο πλαίσιο των σχετικών μαθημάτων. Δήλωσαν ότι επιθυμούν να ξαναεπισκεφτούν τη Σχολή ΗΜΜΥ στο μέλλον, ενώ κάποιες από αυτές προγραμματίζεται να κάνουν παρουσιάσεις στο πλαίσιο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, χρησιμοποιώντας παραδείγματα και πρακτικές της τεχνολογίας που εφαρμόζονται από τις ομάδες τους. Επίσης, κάποιες εξ αυτών ενδιαφέρονται και να εγκατασταθούν στα Χανιά. Η Σχολή ΗΜΜΥ συμφώνησε να συνεργαστεί με τις εταιρείες στο πλαίσιο διεξαγωγής πρακτικής άσκησης των φοιτητ(ρι)ών (με συγκεκριμένες διαδικασίες, ώστε να μην προκαλούνται καθυστερήσεις στις σπουδές τους), με σκοπό, αν το επιθυμούν, τη μελλοντική πρόσληψή τους. Άλλες δράσεις που προγραμματίζονται για το μέλλον σε συνεργασία με τις εταιρείες είναι η διοργάνωση μίας ξεχωριστής εκδήλωσης δικτύωσης (networking event) ειδικά για τις/τους αποφοίτους μας, η  δυνατότητα υποτροφιών από την πλευρά κάποιων εταιρειών, και η δυνατότητα συνεργασίας στο πλαίσιο διπλωματικών εργασιών.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης