Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Εκδόθηκαν οι πρώτες Βεβαιώσεις Ισοτιμίας/Αντιστοιχίας αποφοίτων

Μετά τη μετονομασία της Σχολής και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις Γ.Σ., ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης ισοτιμίας/αντιστοιχίας Διπλώματος Ηλεκτρονικού Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών για τους πρώτους έξι απόφοιτους.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ΕΝΕ 401 και αφού ήδη είχαν ολοκληρώσει το μάθημα ΕΝΕ 301 (ή το αντίστοιχο ΣΗΕ 211), εκδόθηκαν οι πρώτες ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ/ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης