Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

CretaMASSS-2013/HAISS’13-Agents, this July (22-26), @ ECE-TUC

The first ever IFAAMAS-sponsored Multiagent Systems Summer School in Greece, CretaMASSS-2013, will be held at the Department of Electronic and Computer Engineering of the Technical University of Crete, at Chania, Crete, Greece, from the 22nd to the 26th of July 2013.We are pleased to announce that CretaMASSS-2013 is endorsed and co-organized by the Computational Social Choice ICT COST Action IC1205. The event is also endorsed by EURAMAS and ACM-SIGART. Moreover, we are pleased to announce that the event has also been endorsed by the Hellenic AI Society (EETN- Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης); after this endorsement, the official title of the School is “CretaMASSS-2013/HAISS’13-Agents”, since it also incarnates the 3rd, Agents-themed version of the bi-annual Hellenic Artificial Intelligence Summer School (HAISS’13-Agents).CretaMASSS-2013/HAISS’13-Agents offers a well-balanced tutorial curriculum, covering topics such as Teamwork, Information Sharing in Large MAS, Game Theory, Economies and Markets, the Smart Grid, Robotics, and Agent-Based Software Development.The event will have the form of half-day tutorials (TU), 3-4 hours long each, along with at least one panel discussion session, and along with specific short (30 mins or 1 hour long) research talks (RT).

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης