Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Απόκτηση Ισοτιμίας με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών - Σημαντική Ανακοίνωση για ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

Όσοι απόφοιτοι επιθυμούν, μπορούν να αποκτήσουν ισοτιμία/αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους με τον τίτλο όπως προκύπτει με τη μετονομασία, αφού παρακολουθήσουν και ολοκληρώσουν επιτυχώς τα παρακάτω μαθήματα:

(ΕΝΕ 301) Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας και (ΕΝΕ 401) Ανάλυση Εγκαταστάσεων και Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 Η διδασκαλία των παραπάνω μαθημάτων για τους απόφοιτους θα πραγματοποιηθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ταυτόχρονα με τη διδασκαλία για τους προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής.

Οι ημέρες και ώρες διδασκαλίας θεωρίας και εργαστηριακών ασκήσεων θα ανακοινωθούν σύντομα, μετά την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας.

 Στην Κεντρική Πύλη Ανοικτών Μαθημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης (opencourses.tuc.gr) έχουν αναρτηθεί όλες οι διαλέξεις των παραπάνω δύο μαθημάτων, καθώς και η προετοιμασία των εργαστηριακών ασκήσεων.

 

Για πληροφορίες σχετικά με τις εργαστηριακές ασκήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με την Δρ. Ελευθερία Σεργάκη, μέλος Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής (Τηλ. 28210-37695, E-mail: elefsergaki@ece.tuc.gr).

 Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε να αποστείλετε συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την παρακάτω αίτηση, μέχρι την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@ece.tuc.gr .

 

 Αίτηση Δ (συμμετοχής στα μαθήματα ΕΝΕ 301 και ΕΝΕ 401)

 Η αίτηση αφορά τη διδασκαλία και των δύο μαθημάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και όσοι από τους απόφοιτους παρακολούθησαν τα μαθήματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και δεν τα ολοκλήρωσαν.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης