Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Ανάκληση Προκήρυξης θέσης ΔΕΠ στο Τμήμα ΗΜΜΥ

Ανακοινώνεται ότι η προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αρχιτεκτονική ή Υλικό Υπολογιστών" ανακαλείται διότι έχει εκλείψει ο λόγος κίνησης της διαδικασίας (αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος)

Από τη Γραμματεία ΗΜΜΥ

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης